Apakah Skim Pelaburan Laundrybar?
Skim Pelaburan LaundryBar adalah peluang pelaburan baru yang mengambil kesempatan sepenuhnya dari potensi pasaran besar perniagaan dobi layan diri. Ia merupakan Skim Kepentingan Perkhidmatan Dobi Layan Diri Pertama yang diluluskan oleh kerajaan Malaysia dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
Dana yang dihasilkan daripada Skim ini akan digunakan sepenuhnya untuk pembinaan kedai baru dengan konsep LaundryBar Mega Store yang menyediakan bilangan mesin yang lebih banyak dan ruang yang lebih luas dilengkapi dengan kemudahan moden kepada pengguna.
Berapakah Unit Kepentingan minimum yang boleh saya beli dan berapakah nilainya?
Anda boleh membeli sekurang-kurangnya 1 unit Unit Kepentingan dan setiap Unit Kepentingan bernilai RM5,000.00 sahaja.
Bolehkah saya melabur sejumlah wang yang lebih tinggi?
Ya, tidak ada had jumlah Unit Kepentingan yang anda boleh melabur.
Adakah terdapat TEMPOH BERTENANG?
Ya. Anda mempunyai tempoh bertenang adalah selama 10 hari selepas anda mendaftar Skim Kepentingan. Anda boleh menarik balik pada bila-bila masa semasa tempoh bertenang tanpa apa-apa penalti atau caj.
Berapa lama tempoh skim?
9 tahun.
Bagaimana saya boleh mendaftar untuk skim Pelaburan?
Anda boleh menghubungi perunding yang diberi kuasa daripada Senarai Perunding DI SINI.
Bolehkah saya memindahkan Unit Faedah yang dibeli?
Ya. Unit-unit Kepentingan boleh dipindah milik atau ditukarkan secara bebas tertakluk kepada terma Perjanjian Pengurusan.
Apa yang saya dapat apabila saya membeli Unit Kepentingan?
Selepas pembelian transaksi berjaya, anda akan menerima Sijil Pelaburan yang mengandungi butiran Unit Kepentingan. Anda perlu memastikan sijil disimpan dengan selamat kerana ianya diperlukan apabila melakukan transaksi yang berkaitan.
Berapakah umur minimum bagi pelabur?
18 tahun.
Bolehkah warganegara asing melabur dalam Skim Pelaburan LaundryBar?
Ya, bilangan unit minimum untuk warganegara asing adalah 3 Unit Kepentingan.
Adakah bayaran lain yang harus dibayar oleh pelabur?
Tiada bayaran lain yang terlibat.
Berapakah sasaran purata pulangan tahunan?
Kadar pulangan tahunan adalah 8% setahun.
Apakah risiko yang terlibat?
Prospektus Skim telah menyenaraikan secara terperinci semua risiko yang terlibat, termasuk bencana alam dan lain-lain. Sila rujuk kepada prospektus untuk memahami lebih banyak risiko yang terlibat.
Setelah melabur, bolehkah saya memindahkan pemilikan Unit Kepentingan kepada pelabur lain? Jika ya, berapakah jumlah bayaran pemindahan?
Bayaran pemindahan adalah sebanyak RM100.00 sahaja yang perlu dibayar kepada Syarikat Pengurusan berhubung dengan sebarang permohonan untuk pemindahan / penamaan unit-unit kepentingan.
Apakah bentuk pulangan?
Pulangan pelaburan adalah dalam bentuk TUNAI melalui pemindahan dalam talian ke dalam akaun bank yang didaftarkan oleh pelabur atau cek berpalang di atas nama Pelabur yang didaftarkan.
Bolehkah saya menamakan seseorang sebagai penerima pelaburan saya?
Ya, benefisiari dibenarkan.
Adakah pembayaran faedah dijamin?
Ya. Kewajipan membayar pulangan adalah di bawah jaminan dan tanggungjawab City Coin Group.
Apa yang saya dapat selepas membuat pembayaran?
Anda akan menerima Sijil Pelaburan anda dan perlu menandatangani Perjanjian Pengurusan.