Suruhanjaya Syarikat Malaysia adalah Pengawalselia dengan peranan memantau semua aktiviti yang dijalankan oleh City Coin Technology Bhd berkaitan Skim Pelaburan LaundryBar
Pautan Laman Web : www.ssm.com.my

UBB Amanah Berhad adalah Pemegang Amanah dan bertanggungjawab untuk memantau dan mentadbir semua dana yang diperoleh melalui Skim Pelaburan LaundryBar
Pautan Laman Web : www.ubbamanah.com

SY LEE & CO. adalah Juruaudit Kewangan yang mengaudit prestasi kewangan Skim dan memastikan semua urus niaga dijalankan secara telus.
Pautan Laman Web : www.sylee.com.my

Chubb Insurance Malaysia Berhad adalah syarikat insuran berwibawa yang dilantik untuk menginsurankan ke semua outlet dan aset di bawah Skim Pelaburan LaundryBar.
Pautan Laman Web : www.chubb.com

Alliance Laundry Systems adalah merupakan peneraju dunia di dalam jualan mesin dobi komersial, rangkaian produk dan pelaburan R&D. Kami diberi kepercayaan dilantik sebagai Pengedar Eksklusif Alliance Laundry Systems (USA) untuk pasaran Malaysia.
Pautan Laman Web : www.alliancelaundry.com